Add To Your WishlistLarge Sansevieira In Black Pot

Add To Your WishlistLarge Sansevieira In Black PotPot dimensions - H:170 Dia:200mm.
Dimensions: 
H:1200 mm.